28/8

Lilla Tikka fick djupa skador från kungsrörnens klor och får ha tratt en tid framöver. Husse räddade livet på Tikka när han skrämde örnen. Se artikel på SVTEnligtAI - Artificiell Intelligens - ChatGPT