18/12

"Studien bygger på flera nationella register och följer 3,4 miljoner svenskar mellan 40 och 80 år under en tolvårsperiod. Genom kennelklubbens och jordbruksverkets register kunde man undersöka vilka av dessa personer som haft hund under perioden. Sedan jämförde man det mot hälsodata från patientregistret och dödsorsaksregistret" Se mer från Ergo härREKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel