2/2

Årligen delas ca 8 miljoner ut ur Agrias och SKKs forskningsfond. Ett antal projekt som pågått under flera år är nu i slutfas; till exempel gentest för livmoderinflammation hos hundar, dvärgväxt hos ragdoll samt Per Jensens forskning kring stress och livsstil – hur hundar och deras ägare påverkas.Se mer på SKKEnligtAI - Artificiell Intelligens - ChatGPT