SE U(V)CH SE VCH Ellensborg's Saffran har fått fyra vackra valpar med Nord JV-08 SE U(V)CH SE VCH Framnäsgårdens Xerxes. Då vi har kungligt bröllop i år och mycket kretsar runt detta så hänger vi på här och ger alla valparna lite "kungliga namn". De har fått namnen; Carl Philip, Blanka av Namur, Karin Månsdotter och Mette-Marit.

 

Lite kort historik: Blanche (Blanka) av Namur, dotter till greven Jean av Namur. Namur var ett litet grevskap, inklämt mellan hertingdömena Brabant och Luxemburg, i nutida Belgien. Endast 16 år gammal gifte sig Blanka 1335 med Magnus Eriksson, kung i Sverige och Norge. Som morgongåva fick hon Lindholmens slott i Lundby kommun (Göteborg) och Lödöse utanför Kungälv. Enligt samtida vittnen var den unga drottningen mycket omtyckt av folket. I boken "Min svenska historia" berättar Vilhelm Moberg att Blanka utmärkte sig för stor fägring och en "andlig begåvning". Hon levde vid ett kultiverat hov och var älskad av folket. Hon var sin makes trogna medhjälpare, men hennes rykte svärtades av den aristokratiska oppositionen. Hon beskylldes bl a för giftmord på sin son, kung Erik (Magnusson). Många av dessa falska beskyllningar återfinns i den heliga Birgittas politiska uppenbarelser. Birgitta, som var "magistra", hovmästarinna eller lärarinna, hos Blanka, förebrådde också den unga drottningen för att hon efter att ha tryggat tronföljden med två gossebarn upphörde med den sexuella samlevnaden med sin man, kung Magnus.

Barnvisan ”Rida, rida ranka, hästen heter Blanka” fick vidsträckt popularitet inte minst genom Albert Edelfelts kända målning av drottningen gungande den lille sonen på knät (Målningen finns på Atheneum i Helsingfors). Se mer om Blanka här

Karin Månsdotter var en dotter av folket. Fadern var landsknekt eller stockeknekt (fångknekt) från Uppland. Karins mödernesläkt hörde hemma i Trögds härad i Uppland, där hennes tre morbröder var bönder. Hon uppträder på den historiska scenen för första gången i början av 1565 som kammarjungfru åt Elisabet Vasa vid hovet, och skötte därutöver Virginia Eriksdotter. Som alla ogifta furstar vid den här tiden omgav sig Erik XIV med ett harem av älskarinnor. Dessa brukade komma och gå, men med Karin var det annorlunda. Hon "konkurrerade" snabbt ut de andra frillorna. Bevarade dokument från hovet visar att det inte dröjde länge förrän hon fick ta del av välståndet på kungens slott. Hon försågs efter önskemål med de bästa kläderna som gick att uppbåda, fick privata rum och lära sig "vett och etikett". Snart försåg kungen också sin älskarinna med egna tjänare, precis som en drottning. Femton år gammal blev Karin Månsdotter erkänd frilla (älskarinna) åt Erik XIV och två år senare svensk drottning, vilket inte sågs med blida ögon av samtidens maktelit.
Erik XIV hade visserligen efter påtryckningar mot riksrådet fått godkännande att gifta sig med vem han ville, adlig eller ickeadlig. Likväl var giftermålet med en kvinna med Karins bakgrund en stor utmaning mot högadeln, vilket kom att bli en av flera orsaker till att hennes make fängslades och avsattes 1568¿1569. När Erik XIV störtades från den svenska tronen hade Karin hunnit föda två barn, dottern Sigrid Eriksdotter Vasa och sonen Gustav Eriksson Vasa, som egentligen var den legitime tronarvingen till Erik. Se mer
här

Se mer om Mette-Marit här och Carl Philip här

Mette 7 veckor

Mette 7 veckor

Karin 7 veckor

Karin sju veckor

Carl Philip 7 veckor


Carl Philip 7 veckor

Blanka 7 veckor

Blanka 7 veckor

REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel