Iris BIS-3 för Marita Krantz i Sätila


Lilla Iris, BIR SE V-15 och hennes kullbror CH Ellensborg's Tulpan-Erik BIM SE V-15 i Stockholm


Iris Grupp-3 i Tvååker 2014


Lilla Iris 2,5 år


SJV-2013, Stockholm


Foto: Inga Eik-Olsson

FJV-2013 FV-2013 i Helsingfors


Foto: Inga Eik - Olsson

NJV-2013 NV-2013 i Lilleström


Lilla Iris 10 månader tar ut steget i finalringen i Lilleström 2013.


Foto: Rita Aspevik

Lilla Iris 28 - 29/9 Eckerö, Åland. INTU. CAC, BIR, BIG-1, BIS-4

med Stefan Råghammar


Foto: Rebecca Martis

BIR, BIS-2 Skaraborg för Siv Bengtsson, Hanne blev BIM med "Risotto"


Foto: Barbro Zetterberg

Iris 9 månader SE VCH


Foto: Ann Lindhé

Iris 9 månader


Foto: Ann Lindhé

Iris BIR-valp, Nordisk segrarutställningen i Hässleholm för Elisabeth Rhodin


Foto: Eva Hörnfeldt Ahlin

BIR-valp i Vänersborg för Eva Nielsen?


Iris 5 månader


Foto: Ann Lindhé

Iris 4 månader


Foto: Ann Lindhé

Iris 13 veckor


Foto: Ann Lindhé

REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel