Fem fina pojkar efter SVCh Ellensborg's Sune u. SVCh SUvCh Ellensborg's Reidun. Denna gång blev de "döpta" efter tyska filosofer vilket kanske kan vara passande för en tysk hundras. Namnen blev således  med bokstaven X framför Albert, BenjaminOstwald, Schlick och Von Hutten 

Filosoferna 8 veckor Överst fr.v. Schlick Benjamin, och Von Hutten Nedre rad fr. v. Albert och Ostwald

Schlick 6,5 veckor satsar mer på spår och rådjursskank

Schlick 8 veckor

Ostwald 8 veckor

Von Hutten 8 veckor

Benjamin 8 veckor

Albert 8 veckor

REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows)