9/4 Medfödd dövhet förekommer hos ett tjugotal olika raser och är ofta genetiskt betingad. Den har ofta sammankopplats med vissa gener för vit pälsfärg och generna för merle och harlekin. Dövhet förekommer även hos raser med helt andra färger.

Bland merlefärgade hundar, som är heterozygota (Mm) är hörseldefekter (och ögondefekter) mer vanliga än hos andra färgvarianter. Detta har undersökts närmare hos collie och tax. Av merlefärgade ("tiger"-) taxar som ingick i en undersökning var 37% döva. Vid parning av två merlefärgade individer får 25% av valparna färgen vit merle ("vittiger" hos tax). De flesta sådana valpar drabbas av merle-syndromet (om de alls överlever).
Se mer på Anomalex

REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows)