29/4 Akut är det allra viktigaste att hålla hunden i stillhet. Ju mer hunden rör sig desto snabbare kommer giftet att pumpas ut i kroppen.  Har du kortisontabletter så kan du ge enligt veterinärens ordination akut men sedan måste hunden ovillkorligen omedelbart till veterinär. Se mer på veterinären.nu

REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows)