22/5 Ofta kan man se på juvret att det växer och blir större under den period när det skulle ha påverkats om tiken varit dräktig. Detta märks mest ca 2 månader efter att löpningen är slut men börjar några veckor tidigare och håller på några veckor efter. En del tikar bildar till och med en hel del mjölk.Tiken blir ofta dämpad och inte lika pigg som normalt. Se mer på Värnamo AB  REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows)