10/2

Det nya skogskortet ersätter det gamla viltspårsprotokollet från 1/1- 2012. Lite nytt när det gäller spårningsförmågan är Utmärkt ersätter 1:a i ökl, God ersätter 2:a i ökl, Mindre God ersätter 3:a ökl. Ej godtagbart ges då uppenbar hjälp behövts flera gånger eller vid fler än två ingripanden av domaren. Inga poäng ges men däremot kan HP (hederspris) utdelas om hunden tilldelats utmärkt och gjort en särskild god prestation. Se mer från SKK här.REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel