24/3

Leptospiros är en zoonos dvs en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Sjukdomen finns över hela världen men är i dagsläget inte ett stort problem i Norden. Det är i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat som sjukdomen härjar som värst. Smågnagare är vanliga smittspridare. Sjukdomen kan ha ett mycket dramatiskt förlopp med plötslig död utan föregående symtom, men vanligare är att hunden inledningsvis blir trött och får feber och blodbrist. Se mer på Veterinären.nuREKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel