10/10

 

Spåret som är 600 meter ska läggas med 2 dl blod. Spåret läggs med spårläggarkäpp eller stänkflaska där flasköppningen har en diameter av maximum 1 mm. I öppen klass ska spåret vara nattgammalt och spårbörjan ska läggas på yta av 25 x 25 meter.Hunden ska föras i en spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter. Avståndet mellan hunden och föraren ska vara minst 5 meter. Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter i anlagsklass och högst 45 minuter i öppen klass. Se mer här.REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel