6/6

 

Resultaten visade att blodkoncentrationerna av CRP och SAA var förhöjda vid livmoderinflammation medan de hos friska tikar var under den lägsta mätbara nivån för de tester som användes. Sjukdomen ledde också till lägre blodkoncentrationer av IGF-1 och järn. Läs artikel från SLUREKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel